Terapia małżeńska, terapia par

W ciągu całego życia jesteśmy w wielu uczuciowych związkach, począwszy od tych bardziej letnich aż do intensywnych i naznaczających naszą biografię. Wśród nich są szczególne – małżeństwo, partnerstwo. Zawiera się w nich cała gama doświadczeń i uczuć, dotykają spraw fundamentalnych, takich jak wzajemna zależność i chęć intymnego dzielenia się sobą. Jak celnie opisał to Michel  de  Montaigne : „Jest to  słodka wspólność życia, pełna stałości, zaufania, i nieskończonej mnogości użytecznych i trwałych usług i wzajemnych zobowiązań”. A , że nie jest to łatwe i oczywiste ten sam autor dodaje „To, że wśród małżeństw widzi się tak mało dobrych, to jest oznaką jego ceny i wartości”.

Same dobre chęci i intensywne uczucia niekiedy nie wystarczają do stworzenia dobrego związku, opartego na bliskości i wzajemności. Wybierając partnera czy partnerkę często nieświadomie oczekujemy, że zaspokoi on/ona nasze nierealistyczne, dziecięce potrzeby i pomoże rozwiązać wewnętrzne konflikty. Stąd tylko krok do pojawienia się kryzysu, wywołanego przez rozczarowania i wzajemne zranienia.

Praca terapeutyczna może pomóc w znalezieniu przyczyn zaistniałych trudności, uwolnieniu się od starych nieefektywnych schematów w myśleniu i działaniu oraz nabyciu nowych umiejętności w następujących obszarach:

  • komunikacji ( porozumienie, kłótnia),
  • wyrażania uczuć,
  • zaspokajania potrzeb,
  • budowania bliskości z partnerem/partnerką,
  • domowego systemu podejmowania decyzji,
  • wspierania ambicji, marzeń małżonka/partnera,
  • osiągania wspólnych celów,
  • budowania strategii rozwiązywania problemów.