Terapia indywidualna

Na początku była psychoterapia indywidualna…

Od ponad 100 lat psychoterapia jest uznany sposobem leczenia   zaburzeń emocjonalnych i poznawczych oraz problemów, które się z nimi łączą lub z nich wynikają.

Jej podstawą jest zaufanie i zaangażowanie w tworzenie jedynego i niepowtarzalnego procesu zmiany. Aby mogło to nastąpić niezbędne są również cierpliwość, czas oraz intensywna praca nad sobą.

Najczęstsze dolegliwości związane z zaburzeniami o podłożu emocjonalnym i poznawczym przejawiają się m. in. pod  postaciami:

 •  obniżonego nastroju,
 •  utraty radości życia,
 • spadku aktywności,
 • nieuzasadnionych lęków,
 • bezsenności,
 • nadmiernej drażliwości,
 • poczucia wyczerpania,
 • problemów z jedzeniem,
 • natrętnych myśli o nieprzyjemnej treści,
 • napadów złości,
 • zamartwiania się.

Przyjmują też postać fizycznych objawów takich jak:

 • trudności z przełykaniem,
 • nadmierna potliwość,
 • tiki,
 • drętwienie nóg czy rąk,
 • palpitacje serca,
 • ucisk w głowie.

Objawy takie są określane jako zaburzenia nerwicowe, czyli zespół wielu, równocześnie występujących, dolegliwości dotyczących przeżywania, zachowania i funkcjonowania ciała. Mają one symboliczne znaczenie, wyrażające nieuświadomione trudności w radzeniu sobie ze sobą. Są też zarazem komunikatem, którym osoba oddziaływuje na otoczenie.                                                                 

Zaburzenia takie często mają postać przewlekłą , zmniejszają się lub nasilają, w zależności od sytuacji życiowej. Potrafią w znaczący sposób zakłócić codzienne funkcjonowanie i zrujnować nie tylko zdrowie, ale też plany, marzenia i aspiracje życiowe.  

Im  szybciej poddane zostaną leczeniu, tym większa szansa na uwolnienie się od nich i poprawienie jakości swojego życia.

W związku z tym zachęcam do podjęcia odważnej i odpowiedzialnej decyzji jaką jest poddanie się psychoterapii i skorzystanie z oferty mojego gabinetu.