Diagnostyka

   Wykonuje następujące badania diagnostyczne:

  • badanie poziomu rozwoju intelektualnego – określanie ilorazu inteligencji II,
  • badanie osób z obniżonym intelektem w celu oceny głębokości upośledzenia umysłowego,
  • badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, koncentracji, przetwarzania informacji. Ustalenie, czy objawy, które występują  są  wynikiem zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym, czy też mają inne podłoże,
  • diagnoza zaburzeń nastroju, osobowości, zachowania,
  • określenie zasobów, stylów związanych z obszarami:
  • komunikacja,
  • stres,
  • motywacja,
  • emocje.

         Badanie diagnostyczne kończy się sporządzeniem opinii psychologicznej wraz z zaleceniami do podjęcia dalszych, skutecznych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby badanej,   działań np. rehabilitacji neuropsychologicznej, psychoterapii, udziału w warsztatach zajęciowych, a  także umożliwia uzyskanie odpowiedzi związanej z własnym autoportretem psychologicznym, wyborem  zawodu, kierunkiem rozwoju osobistego itd.