O mnie

Nazywam się Barbara Krzysztoń, jestem pedagogiem, psychologiem, psychoterapeutką.

Mam ponad 19-letnią praktykę diagnostyczną i terapeutyczną w pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak również dziećmi i młodzieżą.

W pierwszych 7 latach ( 1995-2002 ) zajmowałam się, jako pedagog, głównie problematyką dzieci, młodzieży i rodzin, pracując m. in. W Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej.

Po uzyskaniu dyplomu z psychologii w 2002 roku, pracowałam przez 4 lata jako psycholog w  Dziennym Oddziale Psychiatrycznym NZOZ „Feniks” w  Sosnowcu. Zdobyłam tam doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię, cierpiącymi na zaburzenia nastroju – depresji i manii, oraz będącymi w kryzysach psychicznych wywołanych traumami. Zajmowałam się diagnostyką zaburzeń osobowości, nastroju, zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym oraz sprawności intelektualnej.

Prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową, psychoedukację, treningi umiejętności społecznych, relaksacyjne, asertywności, twórczości, komunikacji, a także terapię rodzinną i grupę wsparcia dla rodzin, w której jednej z jej członków chorował psychicznie.

 

 

W latach 2004 – 2011 pracowałam jako  psychoterapeutka w tamtejszym Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic.

Oprócz diagnostyki psychologicznej, prowadziłam terapię grupową w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy, grupy pracy z ciałem, psychoedukację obejmującą, oprócz zagadnień związanych z tematyką zdrowia psychicznego i jego zaburzeń,  treningi asertywności, komunikacji, antystresowe, radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Pomoc psychoterapeutyczna Oddziału skierowana była do osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe i osobowości, szczególnie z zaburzeniami lękowymi, depresji, adaptacyjnymi, zachowania, po przeżytych traumach.

W tym czasie otworzyłam również prywatną praktykę, gabinet psychologiczny „Ad fontes”, którą nadal kontynuuję i rozwijam.

Moje kompetencje w zakresie tworzenia i stosowania diagnostyki psychologicznej potwierdziłam pracując w latach 2006 do 2009 jako konsultant – psycholog w Dziale Orzecznictwa ZUS w Zabrzu.

Od 12 lat pracuję  w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu. Oprócz diagnostyki psychologicznej dotyczącej badania intelektu, nastroju, zmian organicznych w OUN, osobowości, prowadzę terapie indywidualne dla dorosłych, z rozpoznaniem zaburzeń psychosomatycznych, depresyjnych, lękowych, nerwicowych i osobowości.

Poszerzając swoje zainteresowania i doświadczenie zawodowe, rozpoczęłam od 2014 r. współpracę z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako wykładowca na kierunku pedagogiki oraz w Studium Podyplomowym tejże uczelni na kierunku socjoterapii.

Na prośbę producentów programu "Pogotowie Rachunkowe" emitowanego w TVP 1, wystąpiłam w roli konsultantki jednego z odcinków.

 

 

Moje kwalifikacje:

 • jestem psychologiem i pedagogiem – absolwentką Uniwersytetu Śląskiego
 • posiadam certyfikat psychoterapeuty (nr 613) Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • ukończyłam 4,5 – letnie całościowe szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii, w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • szkoliłam się w Europejskim Instytucie Psychodramy w Krakowie, gdzie odbyłam terapię własną oraz szkolenia do uzyskania tytułu trenera psychodramy wg metody Moreno: „Techniki prowadzenia grupy”, „Agresja jako witalna energia lub destrukcyjna siła”,  „Procesy grupowe w psychodramie”
 • ukończyłam cykle szkoleniowe: „Spotkania, zasoby, proces”, „ Terapia rodzin” oraz brałam udział w treningu interpersonalnym, w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach
 • wzięłam udział w zajęciach szkoleniowych „Ruch rozwijający metodą Weroniki Sherborne” w Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach
 • brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach dla profesjonalistów z zakresu m. in. pracy środowiskowej z osobami zaburzonymi psychicznie oraz doświadczającymi przemocy w rodzinie
 • doświadczenie terapeutyczne pogłębiłam jako wolontariuszka i stażystka w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz  w Oddziale Depresji i Zaburzeń Lękowych w Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach, a także  w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach
 • swoją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej ocenie u superwizorów reprezentujących różne podejścia i  szkoły terapeutyczne:
 • psychoanalityczne,
 • psychodynamiczne
 • systemowe
 • nadal podnoszę moje kwalifikacje psychoterapeutyczne uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, treningach i konferencjach naukowych:
  - " Udane i nieudane. Analiza przypadków terapii rodzin i par." Organizowana przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, Kraków, 14 marca 2015r.